Freja – Himlens dronning

Freja amulet kopi, Sverige ca. 100 e.v.t.

Freja amulet kopi, Sverige ca. 100 e.v.t.

Hun var gudinde for kærlighed, frugtbarhed, sex, liv, overflod, død, genfødsel, månen, stjerner, havet, katte, skæbnen, helbredelse, magi, poesi. Hun er seeren, himlens dronning leder af Valkyrierne, de kvindelige krigere, som var højt ansete. Deres krigshyl og kampgejst er beskrevet af flere historikere i tiden lige efter vor tidsregnings begyndelse..

Hun er Modir det frugtbare mudder, som menneskene er skabt af og gendfødes fra. Alt kommer fra jorden og vender tilbage til jorden, den store moder. En tanke, der går igen i kristne begravelser: “Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå”.

Den romerske historiker Pliny skriver ca. 50 e.v.t. at hele Scandinavien er Moder Hels børn. Hel betyder lys, og er dødsaspektet af Freja. Døde helte, som kom til Hel, blev kaldt Hellender = Hels mænd. Det bliver senere til de kristnes helvede.

Omkring Valkyriernes slot brændte en hellig ild, som den døde måtte igennem via kremation. For at komme til Hel, måtte man også krydse floden Gjøll. På broen over floden, stod Moder Hel og tog imod de døde sjæle for at føre dem sikkert ind i hendes rige. Det job gav kirkefædrene senere til Sct. Peter.

For Freja var æbletræet ikke kun forbundet med kærlighed og kundskab, det var livets træ, Axis Mundi, den akse verden drejer omkring. Mange pre-patriarkalske kulturer har myter omkring Axis Mundi. Det er interessant, at længe før vor tidsregning vidste man, at jorden var rund og har noteret Nordstjernen som et fikspunkt, der ikke flytter sig i forhold til jorden. En viden den kristne kult senere kalder kættersk og smider folk på bålet for at udbrede.

Freja var oprindeligt central i alle livets forhold og intet kunne begynde, afsluttes eller lykkes uden hendes velsignelse, så hun er ikke kun en kærlighedsgudinde med lækre æbler. Freja er nordens store moder-gudinde. Hun er skaberen, giveren og ødelæggeren, hvis menneskene mishagede hende og skabte uretfærdighed og splid.

I nordens gamle kulturer var fredag Frejas dag. De første svenske konger var “gift” med Freja via samleje med en præstinde-dronning. Nordens kvinder ejede landet og retten til at bestemme, hvem de ville have ved deres side, som partner eller landets tjener og konge.

Der er en direkte sammenhæng med Mellemøstens gudinder og Freja, både i symbolsprog og i ritualer. Men først og fremmest er de frie kvinder, der ikke på nogen måde er underlagt en alfa-han i himlen, og de respekteres for deres sexualitet, intellekt og moderskab.

Freja tegning fra 1800tallet

Freja tegning fra 1800tallet

"<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patera_di_Parabiago_-_MI_-_Museo_archeologico_-_Diana_-_Luna_-_25-7-2003_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_-_25-7-2003.jpg#mediaviewer/File:Patera_di_Parabiago_-_MI_-_Museo_archeologico_-_Diana_-_Luna_-_25-7-2003_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_-_25-7-2003.jpg">Patera di Parabiago - MI - Museo archeologico - Diana - Luna - 25-7-2003 - Foto Giovanni Dall'Orto - 25-7-2003</a>" by <a title="User:G.dallorto" href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:G.dallorto">Giovanni Dall'Orto</a> - <span class="int-own-work">Own work</span>. Licensed under Attribution via <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/">Wikimedia Commons</a>.

Diana – Månegudinde, har ikke fundet datering – endnu, men gæt er omk. vor tidsreg. beg. Foto Giovanni Dall’Orto

 

 

 

 

 

Gudinden skaber verden

OlympiaI begyndelsen steg Gudinden Eurynome, al tings moder op fra kaos, men fandt intet fast, at sætte sine fødder på.

Hun skilte derfor havet fra himlen og dansede alene rundt på bølgerne. Hun dansede mod syd og Nordenvinden, der satte sig i bevægelse bag hende, var nu adskilt fra hende, og skaberarbejdet kunne begynde.                         Hvirvlende omkring greb hun fat i Nordenvinden, gned den mellem hænderne, – og se den store slange Ophion dukkede op.

AriadneSlangen snoede sig vellystigt om hendes guddommelige dansende legeme og de parrede sig og hun blev befrugtet. Dernæst tog hun form som en due, der lå og hvilede på bølgerne. Da tiden var inde, lagde hun Verdens-ægget.

På hendes bud snoede slangen sig syv gange om ægget, til det blev udruget og delte sig i to. Ud væltede alt, som eksisterer i verden inklusive planeterne,                som hun navngav.

Eurynome er ikke et navn men betyder: Hender der vandrer vidt.

Slangen udruger verdensægget

Jeg er ikke sikker på hvor gammel denne myte er, men kan med sikkerhed sige, den blev brugt 500 år før vor tidsregning.

Grækerne havde en tilføjelse, som er af senere dato:

Eurynome og Ophion fløj sammen op til Olympen, for at bo der. Først satte hun Ophion til at bestyre planeternes kræfter, men efter en tid fik den storhedsvanvid, og påstod det var den, der havde skabt verden. Eurynome blev vred, gav den bank og fængslede den i en hule under jorden. Derefter skabte hun Titanerne, og satte en af hvert køn til at ”bestyre” planeternes kræfter.

Gudindens myte anerkender mangfoldigheden og skaberglæden, men den anerkender ikke manden som ligeværdig og udsagnet er, at mænd kan man ikke stole på.         Kvinden var kønnet med magten – til at skabe, føde, give liv, og manden var kønnet med manglen. Manglende evne til at føde børn…

VidenskabsKVINDER (video)

Kvinderne er stadig ikke synlige i videnskabernes historie, selvom de har haft en afgørende  indflydelse på deres udvikling. Det er på tide de kommer frem i lyset.

Jeg præsenterer nogle af dem i videoen. Hvis du vil læse om flere, kan du besøge denne side med: Videnskabskvinder i 4.000 år

På et tidspunkt legede jeg med små videoer, men var ikke så tilfreds…Denne går dog an, selvom jeg siger, jeg vender tilbage med ny video i august…fordi den er optaget i juli. Anyway er informationerne interessante. OG en tilføjelse: Det er ca. 500 f.v.t. grækerne begynder at begrænse kvinders adfærd, og det er deromkring der reklameres for abortforbud.

Elektronisk gengivelse af Karthago, som dronning Dido grundlagde.

http://phoenicia.org/elissardidobio.html#null

.

Afrodite Pornea

Afrodite var ikke en lille velafrettet kærligheds-gudinde. Hun havde mange tilnavne, som beskriver hendes indflydelse i alle livets forhold.

Afrodite med menneskelig tjener Afrodite Pandemos, kendt af alle, folkets gudinde.        Afrodite Ouranis, den himmelske                                Afrodite Ilithyia, for fødsler                                              Afrodite Androphonos, ødelæggeren, døden               Afrodite Philommeides/Philomedes, elsker af latter og  fallos                                                                          Afrodite Kallipygos, Afrodite med den smukke numse    Afrodite Ambologear, hende der udsætter alderdommen                                                         Afrodite Pornea, hende der vækker lysten

Ordet ”porno” stammer fra hende, da hun netop opfordrede til at dyrke lysten og velsignede den. Sjovt nok har videnskaberne bevist, at god sex modvirker rynker og har en lang række sunde, positive bivirkninger. Så det giver da god mening med en porno-gudinde.

I Afrodites smukke og blomstrende templer blev unge mennesker uddannet i elskovs kunst under ledelse af præstinder. Sexualiteten blev taget alvorligt, da den bragte harmoni i det enkelte menneske og dermed i samfundet. Det giver jo også god mening, når vi tænker på, hvor milde og gode vi er efter dampende sex.

I Afrodites tempeler arbejdede hierodulerne – tempel prostituerede. De var stedfortrædere for gudinden. Disse hellige horer var højt respekteret og deres kønssafter og spyt blev anset for helbredende. I hendes templer dyrkede man også videnskaberne, kunst og helbredelse, så det handlede så langt fra kun om sexuel lyst. Mænd arbejdede også i Afrodites templer, og blev kaldet tjenere, elskere eller brødre.

For at hylde Afrodite Pornea og sine egne lyster holdt man i Grækenland, længe før og efter vor tidsregning, orgier i hendes templer og i resten af byen. Man klædte sig ud, spillede musik, lavede optog, dansede, sang og dyrkede sex akkurat som ved karnevallerne i Brasilien.

Ingen skyld, skam eller forsagelse i sigte. Tvært imod så man skævt til dem, som ikke deltog i de sanselige festivaler. Grækerne kaldte logik for livets kulde, hvis det ikke blev balanceret med sanseberuselse, taknemlighed og fejring af livet. Se DET kunne vi lære noget af.

MYTE og VIRKELIGHED

Quote

Universe look

Alle planetens mennesker har prøvet at forstå livets mysterium, og skabt mange fantastiske fortællinger, for at forholde sig til det univers, vi lever i.

Enhver kultur bygger på en grundmyte, som beskriver verdens skabelse, definerer skaberen samt forholdet mellem skaber, natur og mennesker. I vor kultur er skaberen en ældre ensom herre, gud-fader, som tilbedes af både jøder, kristne og muslimer. De har det gamle testamente som fælles grundlag for deres kult, derfor kaldes de også BRODER-religioner.

Faderguden

De er enige om, at der kun er een mandlig gud, og at manden er hans ypperste skabning. Den ide danner grundlag for disse kulturers sociale struktur, som er domineret af mænd, derfor kaldes de også patriarkater, som betyder faderstyret – af Pater: fader og archos: at herske.

Kult betyder at dyrke/skabe. Kultur er de værdier og normer et samfund skaber, dyrker og hviler på. En kults kerneværdier beskrives i grundmyten og danner grundlag for menneskenes forhold til guden, spiritualitet, natur, økonomi, lovgivning, selvopfattelse, køn, forholdet mellem kønnene og sex.

Derfor er det så enormt vigtigt, at vi ved hvornår, hvordan og hvem, der skabte den kultur vi lever i, så vi nemmere kan befri os for dogmer, som har skabt og skaber enorme lidelser for begge køn.

Uanset om vi betragter os selv som religiøse eller ej, så kan vi ikke forklejne eller fornægte den gennemgribende indflydelse de tre patriarkalske religioner, Jøde-, Kristendom og Islam, har haft og stadig har på vor opfattelse af virkelighed, og hvad en naturlig kvinde og en rigtig mand er og gør.  Continue reading