Freja – Himlens dronning

Freja amulet kopi, Sverige ca. 100 e.v.t.

Freja amulet kopi, Sverige ca. 100 e.v.t.

Hun var gudinde for kærlighed, frugtbarhed, sex, liv, overflod, død, genfødsel, månen, stjerner, havet, katte, skæbnen, helbredelse, magi, poesi. Hun er seeren, himlens dronning leder af Valkyrierne, de kvindelige krigere, som var højt ansete. Deres krigshyl og kampgejst er beskrevet af flere historikere i tiden lige efter vor tidsregnings begyndelse..

Hun er Modir det frugtbare mudder, som menneskene er skabt af og gendfødes fra. Alt kommer fra jorden og vender tilbage til jorden, den store moder. En tanke, der går igen i kristne begravelser: “Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå”.

Den romerske historiker Pliny skriver ca. 50 e.v.t. at hele Scandinavien er Moder Hels børn. Hel betyder lys, og er dødsaspektet af Freja. Døde helte, som kom til Hel, blev kaldt Hellender = Hels mænd. Det bliver senere til de kristnes helvede.

Omkring Valkyriernes slot brændte en hellig ild, som den døde måtte igennem via kremation. For at komme til Hel, måtte man også krydse floden Gjøll. På broen over floden, stod Moder Hel og tog imod de døde sjæle for at føre dem sikkert ind i hendes rige. Det job gav kirkefædrene senere til Sct. Peter.

For Freja var æbletræet ikke kun forbundet med kærlighed og kundskab, det var livets træ, Axis Mundi, den akse verden drejer omkring. Mange pre-patriarkalske kulturer har myter omkring Axis Mundi. Det er interessant, at længe før vor tidsregning vidste man, at jorden var rund og har noteret Nordstjernen som et fikspunkt, der ikke flytter sig i forhold til jorden. En viden den kristne kult senere kalder kættersk og smider folk på bålet for at udbrede.

Freja var oprindeligt central i alle livets forhold og intet kunne begynde, afsluttes eller lykkes uden hendes velsignelse, så hun er ikke kun en kærlighedsgudinde med lækre æbler. Freja er nordens store moder-gudinde. Hun er skaberen, giveren og ødelæggeren, hvis menneskene mishagede hende og skabte uretfærdighed og splid.

I nordens gamle kulturer var fredag Frejas dag. De første svenske konger var “gift” med Freja via samleje med en præstinde-dronning. Nordens kvinder ejede landet og retten til at bestemme, hvem de ville have ved deres side, som partner eller landets tjener og konge.

Der er en direkte sammenhæng med Mellemøstens gudinder og Freja, både i symbolsprog og i ritualer. Men først og fremmest er de frie kvinder, der ikke på nogen måde er underlagt en alfa-han i himlen, og de respekteres for deres sexualitet, intellekt og moderskab.

Freja tegning fra 1800tallet

Freja tegning fra 1800tallet

"<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patera_di_Parabiago_-_MI_-_Museo_archeologico_-_Diana_-_Luna_-_25-7-2003_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_-_25-7-2003.jpg#mediaviewer/File:Patera_di_Parabiago_-_MI_-_Museo_archeologico_-_Diana_-_Luna_-_25-7-2003_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_-_25-7-2003.jpg">Patera di Parabiago - MI - Museo archeologico - Diana - Luna - 25-7-2003 - Foto Giovanni Dall'Orto - 25-7-2003</a>" by <a title="User:G.dallorto" href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:G.dallorto">Giovanni Dall'Orto</a> - <span class="int-own-work">Own work</span>. Licensed under Attribution via <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/">Wikimedia Commons</a>.

Diana – Månegudinde, har ikke fundet datering – endnu, men gæt er omk. vor tidsreg. beg. Foto Giovanni Dall’Orto

 

 

 

 

 

VidenskabsKVINDER (video)

Kvinderne er stadig ikke synlige i videnskabernes historie, selvom de har haft en afgørende  indflydelse på deres udvikling. Det er på tide de kommer frem i lyset.

Jeg præsenterer nogle af dem i videoen. Hvis du vil læse om flere, kan du besøge denne side med: Videnskabskvinder i 4.000 år

På et tidspunkt legede jeg med små videoer, men var ikke så tilfreds…Denne går dog an, selvom jeg siger, jeg vender tilbage med ny video i august…fordi den er optaget i juli. Anyway er informationerne interessante. OG en tilføjelse: Det er ca. 500 f.v.t. grækerne begynder at begrænse kvinders adfærd, og det er deromkring der reklameres for abortforbud.

Elektronisk gengivelse af Karthago, som dronning Dido grundlagde.

http://phoenicia.org/elissardidobio.html#null

.

MYTE og VIRKELIGHED

Quote

Universe look

Alle planetens mennesker har prøvet at forstå livets mysterium, og skabt mange fantastiske fortællinger, for at forholde sig til det univers, vi lever i.

Enhver kultur bygger på en grundmyte, som beskriver verdens skabelse, definerer skaberen samt forholdet mellem skaber, natur og mennesker. I vor kultur er skaberen en ældre ensom herre, gud-fader, som tilbedes af både jøder, kristne og muslimer. De har det gamle testamente som fælles grundlag for deres kult, derfor kaldes de også BRODER-religioner.

Faderguden

De er enige om, at der kun er een mandlig gud, og at manden er hans ypperste skabning. Den ide danner grundlag for disse kulturers sociale struktur, som er domineret af mænd, derfor kaldes de også patriarkater, som betyder faderstyret – af Pater: fader og archos: at herske.

Kult betyder at dyrke/skabe. Kultur er de værdier og normer et samfund skaber, dyrker og hviler på. En kults kerneværdier beskrives i grundmyten og danner grundlag for menneskenes forhold til guden, spiritualitet, natur, økonomi, lovgivning, selvopfattelse, køn, forholdet mellem kønnene og sex.

Derfor er det så enormt vigtigt, at vi ved hvornår, hvordan og hvem, der skabte den kultur vi lever i, så vi nemmere kan befri os for dogmer, som har skabt og skaber enorme lidelser for begge køn.

Uanset om vi betragter os selv som religiøse eller ej, så kan vi ikke forklejne eller fornægte den gennemgribende indflydelse de tre patriarkalske religioner, Jøde-, Kristendom og Islam, har haft og stadig har på vor opfattelse af virkelighed, og hvad en naturlig kvinde og en rigtig mand er og gør.  Continue reading

Af Adamah er du skabt

Astarte, 1300 f.v.t. Jerusalem

I den ældste kendte skabelsesberetning, skaber gudinden menneskene af Adamah, som er ler blandet med hendes mensesblod, hvorefter hun puster liv i dem.

Den myte er gennemgående i hele Mellemøsten før både YHWH og Allah skabte mennesker af støv, ler eller et ribben. Den med ribbenet stammer igen fra tealogierne, hvor gudinden kunne skabe børn af moderens ribben.

Først stjæler og forvansker kirkefædrene gudindens myter, derefter sletter de alle spor, brænder biblioteker, bøger og mennesker, for at blive enevældige. Samtidig taler de om sagtmodig næstekærlighed – selvmodsigende?

De kristne ville være de eneste på det religiøse marked, det vakte modstand de først 3-400 år e.Kr.

Nogle steder kan man læse, at YHWH glemmer sin moder, og hovmodigt ophøjer sig selv til skaber – og han derfor er så forhippet på at være den eneste ene, almægtige alfa-han.