Hellig sex & prostitution

  Den af vin og eros opstemte kvinde, er det fuldkomne ekstatiske væsen,

intet under selv guderne fatter attrå til sådanne kvinder.

Kyskhed er en skændsel.

(Tekstfragment fra Ishtar tempel)

Prostitution kaldes kvindens ældste erhverv, men før det blev et erhverv, var det et helligt sakramente.

Prostitueret betyder stedfortræder. De prostituerede præstinder var gudindens stedfortrædere på jord. De var højt respekteret og er gået under mange smukke navne igennem mange tusinde år mange steder på planeten: gadishtu, narditu, dullu, kulmasitu, ishtaritu, horea, hiruduler, doctae puella og hetærer. Mænd kunne arbejde som tempeltjenere, ofte som kastrater, men det forhindrede dem ikke i at tilfredsstille kvinder, da man også på den tid fremstillede dildoer.

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/furtwaengler1904bd2/0015?sid=c3790c8677e59ac892d48c1d07795d85

Et par græske hetairai (omk 500 f.v.t.)

At have samleje med en prostitueret, er en dyd, som bortjager alle synder      (Fragment indisk tempel hymne)

Myterne om disse kvinder er mange, men grundkernen i deres virke er den samme, at skabe harmoni. I templerne havde man smukt dekorerede rum indrettet til at dyrke sex i. Ligesom tantrikerne bombarderede man alle sanser for at komme i den rette stemning. Der var magelige lejer, smukke stoffer, smukt lys, røgelse, og afrodisiaka af forskellig art blev indtaget – bl.a. cannabis og blå lotus.

Det var dog ikke kun prostituerede præstinder, der tjente Gudinden gennem helligt samleje. Nogle steder skulle kvinder én gang i livet tjene gudinden med sin seksualitet.  Kvinden kastede et smykke i en beholder udenfor templet, hvorefter en mand fiskede det op, og derefter havde samleje med ejeren af smykket. Andre steder og tider gik kvinderne til gudindens tempel, og måtte ikke forlade det igen, før de var blevet valgt af en mand til helligt samleje. Kvinden kunne ikke afvise en mand, da det ansås for syndigt.

Som nadveren er for de kristne i dag, var seksualiteten et sakramente og en bekræftelse på tilhørsforholdet. Samlejet var et symbol på verdensskabelsens begyndelse og man anså sex og erotik for roden til harmoni i den enkelte og dermed i samfundet.

Tankevækkende i vor senpuritanske og sexforskrækkede tid, hvor prostitution anses for  sjæleligt og moralsk forkasteligt og vi stadig forfølges af biblens forkvaklede indstilling til sex. Det er først i 1600tallet, at kristne kirker, efter pres, foretager vielser inde i kirken. – Før foregik de i våbenhus eller udenfor kirken…kun på grund af det seksuelle aspekt af ægteskabet.

Jeg har altid undret mig over, at en religion kan forbande noget naturligt som urent eller besmittet. Det en stor lettelse, at lære tealogierne at kende,. de befrier os for skyld og skam På gudindernes tid var de sanselige nydelser velsignet.

 

 

 

 

Paradis holde flyttedag

I 1. Mosebog på side 2 i biblen står der, at Gud Herren plantede en have ude mod øst i Eden, hvor der udsprang en flod til at vande haven. Denne flod delte sig i 4: Pisjon, løber om landet Havila, som ikke er identificeret med sikkerhed endnu. Gihon (Nilen) som løber gennem Kush (Etiopien). Hiddekel løber øst om Assyrien, sandsynligvis Tigris. Frat = Eufrat.

Altså den hellige bog påstår, at Paradis er et sted på jorden?? 

Mange kristne ledte derfor efter denne Paradisets Have, og i 12-1300tallet var der nærmest kapløb om at finde stedet. Da man ikke kunne finde det i Mellemøsten, begyndte man at lede andre steder. På et kort fra 1300 tallet er Paradis vist som en ø ud for Indiens kyst. Columbus sejlede mod vest, fordi man troede, han kunne nå den forjættede have på øen ad den vej.

Trods manges store anstrengelser og udgifter fandt man aldrig Paradiset her på jorden, som det er beskrevet i biblen. Det var noget af en bet, og måske det første store tillidsbrud folk oplevede, i forhold til biblens ord. Men det stoppede ikke kulten, som gav sig til at plyndre, myrde og missionere hvor dens søfolk og soldater med præster kom frem. Biblens Paradis ophøjes i stedet til et sted i himlen, som kun kan besøges efter døden – en pinlighed troende helst ikke taler om. Det er jo heller ikke nødvendigt, når TRO er vigtigere end viden.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARelief_depicting_the_shepherd_Attis%2C_beloved_of_the_goddess_Cybele_and_symbol_of_resurrection%2C_Romisch-Germanisches_Museum%2C_Cologne_(8119486122).jpg

Haveplan 2300 år f.v.t. Egypten. FOTO Carole Raddato

Paradis er et gammelt persisk ord, hvis rødder stikker dybere i historien end kristendommen. Pairi betyder: omkring og Daeza kommer af Diz: forme en mur. I oldtidens mellemøsten var dyrkning af haver, med mure omkring, en hellig handling, som kvinder og mænd samarbejdede om. Haven var et smukt sted man kunne samtale, meditere og dyrke sex til gudindens velbehag. Den var desuden spisekammer og husapotek.

I oldtidens kulturer, var det mænds og kongers opgave at vande haverne og holde vandings-kanalerne ved lige. Mænd sørgede for næring – både til haven og dens vækster, men også til gudinden og kvinder, i form af samleje. Mandens sperm blev betragtet som ”at vande”, bringe næring til kvinders og gudinders skød – Samleje resulterer langt fra altid i graviditet, men man havde registreret at uden mænds medvirken, intet nyt barn. Tanken er ikke ulogisk, i en tid, hvor man sandsynligvis ikke kendte til undfangelsens mysterium.

Det kristne paradis i Middelalderen

Sex, kvinder, forelskelse, erotik, romantik, sanselighed og ægteskab var forbudt i det kristne paradis, hvilket ikke var tillokkende for folk i kulturer, som anså gudinden for skaberen, kvinder som inspirerende og sex for helligt.

Det kristne paradis hånes af trubadurerne så sent som i 11-1200tallet. De synger om det glædesløse kristne Paradis:.

Fragment fra digtet om Aucassian & Nicolette: I Paradis kommer kun den slags folk, som jeg fortæller om her: Der kommer de samme gamle præster og halte gamle mænd, som hele dagen og natten beder foran altrene og krybberne.

Par i Pairi Daeza, en glædes-have, ved livets træ med visdommens slange. Gudinden blev også kaldt Livets Træ. Paradisets have. Ca. 2000 f.v.t. Mellemøsten

 

 

 

 

 

 

Gud Fader!!! Tyven

Fader-gudens 7.. bud er. Du må ikke stjæle, men alligevel siger han til ”sit folk”, jøderne/israelitterne/hebræerne/habirus, at de bare skal stjæle det land, han lovede deres fædre. Fader-guden udtaler: Hver plet, eders fodsål betræder, skal tilhøre eder, fra ørkenen til Libanon og fra Gud faderden store flod Eufrat til Middelhavet, skal jeres landemærke strække sig. (5. Mose. kap 11,24)                                                                                                                 Og når Herren din gud fører dig ind i det land han tilsvor dine fædre at give dig, store smukke byer, du ikke selv har bygget, huse fulde af alt godt du ikke har samlet, vingårde og olivenhaver, du ikke selv har plantet, og du spiser dig mæt, vogt dig da for at glemme Herren. Herren din gud skal du frygte, ham skal du dyrke og ved hans navn skal du sværge. (5. Mose. kap. 6, Kapitel 10, vers 13, her i sammendrag) ALTSÅ det land jøderne i dag kalder deres, har de ”fået” af YHWH. Alfa-hannen i himlen planlagde og velsignede tyveriet af landet, som der i dag kæmpes om i Palæstina. En detalje som kan forandre verdenshistorien. Hvordan kan Israel legitimere retten til et land, som de oprindeligt stjal og nu stjæler igen?

Gud Fader!!! Morderen

Det 5.bud: Du må ikke slå ihjel, overtræder fader-guden også uden blusel, så måske Jesus ikke døde for vore synders skyld, men for gud faderens synders skyld? 

Det er den selvoptagne fader-gud, der sætter splid mellem kvinder og mænd, mellem sig selv og den natur han har skabt.

Han er den, der sætter splid mellem folkeslag og skaber dem-og-os kulturerne. Med patriarkatet følger forherligelsen af krig, magt over nogen, noget. Fader-guden fortæller ganske præcist, hvordan krigsfanger skal behandles.

Det nye testamente ophæver ikke det gamle, men spreder et comfort-tæppe over den vrede, jaloux, hævngerrige gud-fader, men han lurer i baggrunden med straf for synderne i 3-7 generationer.

5. Mosebog Kapitel 20, vers 16                                                                                      Når herren din gud, har givet dem i din hånd, skal du hugge alle af mandkøn ned med sværdet.

4. Mosebog, Kapitel 31, Vers 17-18                                                                         Dræb alle drengebørn og alle kvinder, der har haft samleje med mænd. men alle de piger, der ikke har haft samleje med mænd, skal I lade i live og beholde…

3. Mosebog Kapitel 20, vers 13                                                                                        Om nogen ligger med en mand på samme måde, som man ligger hos en kvinde, da har de begge øvet en vederstyggelighed, de skal lide døden. Der hviler blodskyld på dem…  Uha det med blodskyld lyder alvorligt, bare synd Fader-guden ikke kender sine egne skabninger, for homoseksualitet er naturligt blandt dyr både hos katte, hunde, ænder, køer, heste, får…Men kan man gå imod guds bud, og være f.eks være homoseksuel og stadig være kristen???

I kapitel 18, siger fader-guden, at samleje med menstruerende kvinder er forbudt, og sker det alligevel, skal begge udryddes af deres folk…nå for søren…

3. Mosebog kap 21, vers 9                                                                                             Når en præstedatter vanhelliger sig ved at bedrive hor, skal hun brændes på bålet, fordi hendes fader også vanhelligs…

Jeg kan godt forstå Jesu budskab om kærlighed giver folk et religiøst ståsted, men hans far er godt nok ikke sund i sjælen og overtræder ustandseligt sine egne bud…Vi skal kendes på vore handlinger.

 

BITCH

Featured

Bitch bruger vi som et nedsættende udtryk, men efter jeg læste historien om bitches, er jeg stolt af at være en Bitch. Det er en ærestitel, som jeg ikke bruger om dumme tøser, der altid meler egen kage.

Bitch kommer af Bit-Shagata, som betyder et sted, hvor man kan forene sig – dyrke sex. Det var der, kvinder i det gamle Babylon tog hen for 4000 år siden, når de skulle tjene gudinden med rituel prostitution, for at forny hendes kræfter, og sætte sig i forbindelse med hende.

Bitch er et helligt navn for gudinden i det gamle Europa helt ind i Middelalderen. Hun var leder af de jagende ulve, hendes Shamaner bar ulveskind og/eller masker. Nyfødte blev trukket hen over et ulveskind, som en rituel fødsel ind i ulve-bitchens klan.

Ifølge myten blev Rom grundlagt i 754 f.v.t. af tvillingerne Romulus og Remus. De diede hos hunulven, gudinde-bitchen, Lupa.

I det gamle Rom var Lupa helbrederen og alle vilde dyrs moder. Hun blev fejret under Lupercalia, en løssluppen højtid i Rom,  som skulle sikre frugtbarhed i kvinders skød og i forretningslivet. Dengang var man også optaget af at undgå røde tal på bundlinien.

Bitchen er opfinderen, inspiratoren, beskytteren og helbrederen. Hun velsigner sexualiteten, og er stolt af sin evne til at føde og give næring. Hun kan inspirere moderne kvinder, der ikke kan sige ja og amen til jøder, kristne og muslimers underdanige kvindebillede..

Bitch-it-up til gudindens ære

 

Jesus – den nye frelser

”Fablen om Christus har bragt os formidabel velstand”. (Pave Leo d. X)

Når vi ser på figuren Jesus på lang afstand, virker den troværdig nok, men billedet smuldrer ved nærmere granskning. Der er ingen historiske fakta, der beviser eller antyder at Jesus, som vi kender ham fra Biblen, har levet.                                                                   Underligt der hos datidens historikere er rungende tavshed om så vigtig person, eller er det? Verden vrimler med fresler-guder, og Jesus er en af de sidste skud på den stamme.

Jesus bliver kaldt Christus, som betyder den salvede. Denne titel blev brugt på mellemøstlige frelserguder som Tammuz, Adonis, Dummuz, Dionysos – alle defineret som gudindens sønne/elsker, født af havgudinden med de mange navne: Aphrodite/Maria, Istar-Mari/Mariamne.

I oldtiden og antikken var Christos oprindeligt ”den healende måne mand”, søn af Maria ”måne-fruen”. Mari betyder rent vand, deraf Maritim, Marina og mange andre ord tilknyttet havet. Det er sandsynligt at Maria var en titel og ikke et navn. Traditionen med kvindelige galionsfigurer stammer også fra tealogien, hvor hun er havets og de søfarendes gudinde.

Iaushua, Yeshua, Ieu, Iasus, Jason, Jesus var oprindeligt et helligt navn, som blev givet til hellige konger, gudindens tjenere. Iasus var også titlen på en healer hos Essærerne, som altid havde en Christos – et særligt indviet og salvet medlem i deres gruppe.

Ifølge sprogforskerne stammer ordet Jesus fra det sumeriske IA-U-SHU-A, en kombination af Iahu: Frugtbarheds-saft og AhU-A som betyder healing, liv, fuldbyrde, genindsætte…

I Kristendommens første tid fejrede man Jesu fødselsdag d. 6. januar, selvom den præcise dato ikke er nævnt i Biblen.

Det er først i år 388 e.v.t. at ”Festum Nati Christi” indstiftes i hele Romerriget natten mellem d. 24-25. december. Denne nat skulle nu bruges til bøn, faste og fordybelse, gerne på kirkens kolde gulv, for at huske på Jesu lidelser.

Netop denne nat sluttede de gamle solhvervsfester. Om morgenen d. 25. dec. står solen op på en ny grad i forhold til jorden, efter den i tre døgn er stået op og gået ned på samme grad. Lyset er genfødt og vender tilbage på den nordlige del af jorden..

Denne alvorsfulde messe for Christus udnævnes senere til Jesu fødselsdag, som vi fejrer med en blanding af kristne løgne og fragmenter af den gamle tro.

Nisser, juletræ, gaver, julemad og julemand har intet med kristendom at gøre, men fylder mere for de fleste end bod og bøn. I Norden kaldes det stadig jul, som kommer af Yule. Her i Skandinavien inkluderede Yule en masse fest og løssluppen sex. Det er da en ordentlig fest værd, at sol, varme og vækst vender tilbage. Det er da noget at være taknemmelig for og fejre, i stedet for at fokusere på synd og lidelse.

Der er ingen videnskabelige beviser for, at den bibelske Jesus har levet, den absolut eneste kilde er Biblen. Historierne om ham er beviseligt skrevet 300-400 år efter hans påståede liv. Hans undfangelse bryder naturlovene. Hans fødselsdag en fri fantasi.       Hans personlighed, funktion, ritualer, taler samt gerninger er bygget sammen af fragmenter fra de gamle gudindereligioner, med stor inspiration fra den ægyptiske Osiris, den græske Dionysos og Buddismen med dens krav om nøjsomhed, men uden den  underkastelse som hos Jesus-figuren, der lydigt lader sig korsfæste. ”Ikke min, men din vilje ske”. Uden lydige sønner og underdanige kvinder, kan patriarkatet ikke eksistere.

 

 

Julemanden & Rød Fluesvamp

Rød FluesvampRød fluesvamp, Amanita Muscaria, vokser over det meste af kloden, og viden om dens brug, popper op alle vegne, dybt nede i fundamentet af fortiden, så langt vi kan gå tilbage.

Vikinger, keltere, ægyptere, sumererne, indere, indianer, lapper, russere, aztekere, tibetanere, kineser og afrikas folk har brugt den og myterne omkring                                                                                      den er mange. De blev ikke indtaget for at have en festlig aften, men for at skabe indsigt.

Sibirisk ShamanSibiriske shamantraditioner omkring den, har været forbillede for den julemand vi kender i vesten, hvor han i sit rød/hvide tøj, rider gennem luften med sine magiske rensdyr og kravler ned igennem skorstenen, med gaver til folk. Han bor på Nordpolen, som er center for jordens omdrejningsakse, og bolig for guder, som Shamaner siges at besøge, når de indtager svampen.

Kvinder blev regnet for bedst egnede til shaman-gerningen, de klædte sig bl.a. med rødt og hvidt. Når der skulle holdes ritual i et hus, kravlede de ind gennem skorstenen eller vinduet med sækken med de hellige røde og hvide paddehatte. De blev hængt til tørre ved ildstedet på snore, som popkorn eller i små poser – som vi ser i de engelsktalende lande, hvor der hænges en sok ved kaminen til Julemandens gaver.

Svampe har forskellig virkning, alt efter hvor de har vokset og hvornår de er plukket, derfor giver det mening, at man foretrak shamanens svampe, da hun havde styr på dosis og virkning. Hele landsbyen kunne være på svampe-trip, det var ikke forbeholdt nogen elite. Rensdyr spiser dem, og får sig en rus, hvor de suser af sted for fuld fart, hvilket er oprindelsen til historierne om flyvende rensdyr.

Elefanter og køer spiser dem også. I indisk mytologi prises koen for sine fem gaver til menneskene: mælk, ost, gee smør, lort til brænde og urin!!!Hvis man havde fodret en ko med amarita, så kunne dens urin drikkes, da svampens virkning er aktiv men mildere, efter en tur gennem koens fordøjelses system.

Julemandens slæde er trukket af flyvende rensdyr, ligesom både Odin, Thor, Osiris o.m.a. har magiske dyr, der kan flyve. Thors hammer er formet som en gennemskåret paddehat, og der hvor han kaster sin hammer, lyner og tordner det, og gudeføden vokser frem. Sampen blev også kaldt gudeføde.

Adam og Eva med træets frugt

Adam og Eva med træets frugt

Aztekerne kaldte rød fluesvamp for det store lyn, og psilysoben for det lille lyn. I oldtidens mellemøsten, er svampene også forbundet med lyn. I alle mytologier tales der om svampene som træets frugt, så måske det ikke var et æble, Eva rakte til Adam, men en rød fluesvamp.

Thor kan skifte størrelse og form, ligesom Zeus og Alice i Eventyrland, hvor hun spiser af en svamp, mens kålormen sidder på svampen og ryger.

Vi hører om alle mulige gudedrikke i de før-patriarkotiske kulturer: Soma, Nectar, Ambrosius, Apollinaris, Sejd, Ayuasca og de har alle været brugt gennem årtusinder, så hvorfor er vi så bange for dem? Eller er det den kristne kult, som har bandlyst dem, da de skaber indsigt og ikke underdanighed?

Persephone giver en rød fluesvamp til sin datterAmbrosia blev bragt af en due til menneskene fra Olympen, gudernes hjem siges det i græske myter.

MBROTUS=dødelig, A=ikke, altså udødelig.

Dem som spiser eller drikker ambrosia opnår udødelighed, ikke fysisk men spirituelt, de kaldes også genfødte eller født to gange.

Du vækker alle tanker, som sløvt ligger i dvale i brystet og vækker det mentale øje fra glemslens mørke nat. Kom velsignede kraft, væk hukommelsen gennem dette ritual og knæk glemslens lænker.

Del af græsk hymne, som folk sang igennem mindst 500 år i forbindelse med indtagelse af Rød Fluesvamp  (300 f.v.t.- 200 e.v.t.)

Jeg vil gerne understrege, at jeg IKKE taler for, at vi uden videre skal indtage rød fluesvamp. Det er ikke en festplante, som kan spises lemfældigt. I det hele taget, syns jeg ikke, man skal indtage noget, man ikke ved nok om, enten det drejer sig om naturens vækster eller den medicin, vi får hos lægen.

Gudindens 42 “bud”

De tre broder-religioner er fulde af bud, love og regler om, hvad man må og ikke må, for at holde alfa-hannen i himlen glad eller undgå hans vrede og straf.
Der tales ikke om lykke, eller hvordan et menneske lever et lykkeligt liv, passer på naturen, skaber skønhed omkring sig og opfylder sin sjæls fordring – eller på moderne dansk, udfolder sit potentiale.
For 4000 år siden anbefalede den  egyptiske gudinde Ma’at disse idealer til menneskene, hvis de ville leve et lykkeligt liv og dø med et let hjerte.
De tre broderreligioner udvikler sig længe efter disse leve-råd blev nedskrevet i det gamle Egypten.
Disse idealer er et dagligt valg, og den enkeltes ansvar – og de er seriøst i samklang med økologi-bevægelsen og de mange nye profeter, folk samles om som bl.a. Eckhart Tolle, Chris Griscom, Louise Hay. Sweet. 
Ma’ats 42 ideals: 
I honor virtue 
I benefit without conflict 
I am non-violent 
I respect the property of others 
I affirm that all life is sacred 
I give offerings that are genuine and generous 
I live in truth 
I hold sacred those objects consecrated to the Divine 
I speak the truth 
I consume only my fair share 
I speak words of good intent 
I relate in peace 
I honor animals as sacred 
I can be trusted 
I care for the earth 
I keep my own council 
I speak positively of others 
I remain in balance with my emotions 
I am trustful in my relationships 
I hold purity in high esteem 
I spread joy 
I do the best I can 
I communicate with compassion 
I listen to opposing opinions 
I create harmony 
I invoke laughter 
I am open to love in various forms 
I am forgiving 
I am non-abusive 
I act respectfully of others 
I am non-judgemental 
I follow my inner guidance 
I speak without disturbing others 
I do good 
I give blessings 
I keep the waters pure 
I speak with optimism 
I praise the Goddess 
I am humble 
I achieve with integrity 
I advance through my own abilities 
I embrace the all

Jeg har ikke oversat til dansk, da jeg overvejer, at skrive og snakke engelsk her på bloggen, Det ville gøre det nemmere at dele tanker og ideer med folk derude på det store net.

Af Adamah er du skabt

Astarte, 1300 f.v.t. Jerusalem

I den ældste kendte skabelsesberetning, skaber gudinden menneskene af Adamah, som er ler blandet med hendes mensesblod, hvorefter hun puster liv i dem.

Den myte er gennemgående i hele Mellemøsten før både YHWH og Allah skabte mennesker af støv, ler eller et ribben. Den med ribbenet stammer igen fra tealogierne, hvor gudinden kunne skabe børn af moderens ribben.

Først stjæler og forvansker kirkefædrene gudindens myter, derefter sletter de alle spor, brænder biblioteker, bøger og mennesker, for at blive enevældige. Samtidig taler de om sagtmodig næstekærlighed – selvmodsigende?

De kristne ville være de eneste på det religiøse marked, det vakte modstand de først 3-400 år e.Kr.

Nogle steder kan man læse, at YHWH glemmer sin moder, og hovmodigt ophøjer sig selv til skaber – og han derfor er så forhippet på at være den eneste ene, almægtige alfa-han.