ORDBOG

 Hen ad vejen fylder jeg mere i ordbogen, for at klare begreber eller komme tæt på ordets oprindelige mening, for vor kults vrangforestillinger er også indbygget i sproget.

Broderreligioner: Jødedom, Kristendom og Islam kaldes broderreligioner, da 1. Mosebog i det gamle testamente, er deres fælles fundament. De er enige om at skaberguden er en alfa-han i himlen.

f.v.t.:  Før vor tidsregning, det samme som f.Kr – før Kristi fødsel

e.v.t.: Efter vor tidsregning, det samme som e.Kr – efter Kristi fødsel

Eufori: En tilstand af ekstrem velbefindende. Af græsk euforia.

Jomfru: Jesu moder Maria benævnes Almah, oversat til jomfru/uberørt. Det kommer fra persisk Al-Mah: en præstinde/dronninge eller den unge kvinde, som endnu ikke har deltaget i hellig sexuelle ritualer.

Al-Mah, den uberørte er ikke idealet, men blot et stadie i livet som kvinde. Hele konceptet med jomfufødslen er falsk. Det er oversat fra alma i jødernes gamle testamente. Alma betyder blot ung kvinde. Jomfru betød uafhængig, før kirkefædre ændrede det til uberørt.

Kult: betyder at dyrke/skabe. Kultur er de værdier og normer et samfund skaber, dyrker og hviler på. En kults kerneværdier beskrives i grundmyten og danner grundlag for menneskenes forhold til guden, spiritualitet, natur, økonomi, lovgivning, selvopfattelse, køn, forholdet mellem kønnene og sex.

Uanset om vi betragter os selv som religiøse eller ej, så kan vi ikke forklejne eller fornægt den gennemgribende indflydelse de tre patriarkalske kulter, Jøde/Kristendom og Islam, har haft og stadig har på vor opfattelse af virkelighed, og hvad en naturlig kvinde og en rigtig mand er og gør.

Fra det øjeblik vi fødes, programeres vi til den kultur, vi er født ind i. En kult har et samlende symbol-sprog, det rammer underbevidstheden, og giver sig udtryk i vore drømme og selvforståelse. Et af den kristne kults stærkeste symboler er Jesus på korset t.ex. og f.eks Eva der forråder hele menneskehende med et æble i hånden…

Magna Mater: Den store moder gudinde med de mange navne.

Matematik: Gudinden blev også kaldt Materia, Mata-Meri, deraf Mathesis: Modervisdom.

Matriarkat: Ma-Tri-Arche: Ma (moder) Tri (tre) Arche (ophav) den trefoldige moder.

Matriarkater er som en regel fredelige og følger naturens rytme i ritualer og mytologi.

Moder gudinden regnes for skaber og den ældste kvinde er familiens overhoved og arvefølgen går gennem kvinder. Hun er dog ikke overhoved, som det forståes i patriarkater. I matriarkater hyldes det skabte og indsigt, ikke TRO, er omdrejningspunkt.

Matriarkalsk mytologi og symbolik

Orgie:  latinsk: Orgia: En tilstand af inspireret begejstring. Det lyder sympatisk, inspireret begejstring. Håber vi får et mere orgiastisk samfund, fuld af inspiration og begejstring. Når vi får orgasmer, så er vi inspirerede og begejstrede, til det yderste. Ikke at vi skal rende rundt i samfundet i en evig orgasme. Men dyrker vi orgasmerne, bliver det lettere for os, at lade denne begejstring smitte af på andre dele af vor liv.

Patriarkat: Af latin Pater (fader) og arch (herske, styre,ophav) Faderstyre. Patriarkatet er et system, som giver mænd fysisk, social, sexuel, økonomisk, politisk og religiøs magt..Kvinder, børn og folk, der ikke påtager sig en traditionel kønsROLLE, lider under ideen om den heteroseksuelle mands dominans.

Faderen, den ældste mand, har i lange tider haft autoritet over enhver anden i familien, incl yngre mænd. Arvefølge og ejendom vidergives gennem og til mænd. Det har dog ændret sig en smule flere steder på planeten, men ideen ligger stadig dybt forankret i os.

Det er en regel, at patriarkalske samfund er aggressive og sygeligt optagede af magt over noget eller nogen OG deraf følgende krig og destruktion. Man skal kende dem på deres handlinger…

Symbol: Vejviser. En billedlig fremstilling af noget som ikke kan forklares med ord.eller af et begreb som samler folk, omkring en nærmere defineret ideologi.

Tealogi: Læren om gudinden. Det har vi ikke hørt meget til, mange ved ikke hvad det er, men vi er blevet tudet ørene fulde af teOlogi…

Teologi: Læren om guden. Vor kultur bygger på teorien om en mandlig skabergud, og derfor har mænd stadig størrer magt, indkomst og ejerskab til jordens resourcer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *