MODERVOR

Mærkeligt vi kun beder Fadervor, når det er moderen, der har alt besværet med at være gravid, gennemgå fødslens lidelser og i de næste to år, få frataget sin fri vilje sådan cirka, – for nu bestemmer barnets behov dagliglivet. Ærlig talt skulle alle mødre have en medalje, og ikke svines til, som det sker i Kristendommen – som påstår at alle fødsler, undtaget Jomfru Maria’s, er besmittede….

Astarte ca. 3000 f.v.t. fundet på Sardinien.

Astarte ca. 3000 f.v.t.

  • Vor jordiske Moder, dit legeme er helligt, du som giver os livet og vort daglige brød.
  • Giv os styrke til at beskytte dig og os mod øjeblikkets grådighed, på din og vor og jords bekostning.
  • Styrk os i at samarbejde med dig i samklang med dine evige love, valget er vort.
  • Vor jordiske Moder, vi takker for alle de gaver du skænker os til låns, mens vi gæster dit rige så kort.
  • Vi takker for endnu en dag, hvor vi kan vokse i indsigt, visdom og kærlighed. Amen.

Sådan kunne den lyde, men vi har jo frie viljer, så bryg din egen og del den gerne her på siden.