MYTE og VIRKELIGHED

Quote

Universe look

Alle planetens mennesker har prøvet at forstå livets mysterium, og skabt mange fantastiske fortællinger, for at forholde sig til det univers, vi lever i.

Enhver kultur bygger på en grundmyte, som beskriver verdens skabelse, definerer skaberen samt forholdet mellem skaber, natur og mennesker. I vor kultur er skaberen en ældre ensom herre, gud-fader, som tilbedes af både jøder, kristne og muslimer. De har det gamle testamente som fælles grundlag for deres kult, derfor kaldes de også BRODER-religioner.

Faderguden

De er enige om, at der kun er een mandlig gud, og at manden er hans ypperste skabning. Den ide danner grundlag for disse kulturers sociale struktur, som er domineret af mænd, derfor kaldes de også patriarkater, som betyder faderstyret – af Pater: fader og archos: at herske.

Kult betyder at dyrke/skabe. Kultur er de værdier og normer et samfund skaber, dyrker og hviler på. En kults kerneværdier beskrives i grundmyten og danner grundlag for menneskenes forhold til guden, spiritualitet, natur, økonomi, lovgivning, selvopfattelse, køn, forholdet mellem kønnene og sex.

Derfor er det så enormt vigtigt, at vi ved hvornår, hvordan og hvem, der skabte den kultur vi lever i, så vi nemmere kan befri os for dogmer, som har skabt og skaber enorme lidelser for begge køn.

Uanset om vi betragter os selv som religiøse eller ej, så kan vi ikke forklejne eller fornægte den gennemgribende indflydelse de tre patriarkalske religioner, Jøde-, Kristendom og Islam, har haft og stadig har på vor opfattelse af virkelighed, og hvad en naturlig kvinde og en rigtig mand er og gør.  Continue reading